Čo je polymérová bezchlórová dezinfekcia?


Produkty H2O Cool a PolyHMG sú novodobé čistiace a dezinfekčné prostriedky vysokej kvality a všestranného použitia, ktoré prešli dlhým vývojom a výskumom s revolučnými technikami. Pri produktoch určených pre styk s osobami prísne dodržujeme všetky normy tak, aby boli produkty bezpečné pre použitie v každom prostredí. V prostredí získava kladný charakter a vyhľadáva negatívne nabité vírusy a baktérie. Vďaka tomu účinkuje ešte dlhú dobu po aplikácií. Produkty obsahujú čistý koncentrát PolyHMG bez ďalšej pridanej chémie, alkylov, fenolov, alkoholov a iných toxických či karcinogenných látok. Nový typ polymérového čistiaceho a dezinfekčného prostriedku na báze nanotechnológie eliminuje baktérie, víry, huby (vrátane plesní) a zanecháva po aplikácii dlhotrvajúcu ochranu proti mikroorganizmom. Produkty boli vytvorené s veľkým rešpektom k životnému prostrediu a zdraviu ľudí a zvierat. H2O COOL je garanciou prostredia zbaveného patogénnych vplyvov.

Polymérové dezinfekčné prostriedky sa líšia od bežne používaných dezinfekčných prostriedkov týmito faktormi: sú zdravotne nezávadné pre ľudí a zvieratá, nespôsobujú koróziu, sú nehorľavé, nie sú toxické, nefarbia a nemajú zápach, neobsahujú karcinogénne látky, sú pH neutrálne, sú biologicky odbúrateľné, likvidujú víry, baktérie a plesne. Neobsahujú chlór, alkohol, aldehyd, fenol, lúh, formaldehyd, ťažké kovy a nepoškodzujú žiadne materiály. Sú odolné teplotám od 0 po 250°C. Keď zamrznú, po rozmrazení sú znovu účinné. Veľkou prednosťou je ich dlhodobý dezinfekčný účinok bez vzniku mikrobiálnej rezistencie.

Za svoju barkericídnu funkciu vďačí PolyHMG hlavne schopnostiam svojich funkčných skupín guanidu vytvárať väzby s bunečnou membránou patogénnych mikróbov. Po naviazaní prenikne funkčná skupina guanídov do cytoplazmy bunky a potlačí jej regulačnú funkciu. Jej narušením spôsobí, že bunka nie je schopná fungovať tak, ako potrebuje a nakoniec zahynie. Narozdiel od chlóru nemá žiaden zápach a je netoxický pričom je jeho účinnosť niekoľko násobne vyššia. Dezinfekcia na báze chlóru je účinna na povrchu maximálne 8hodín pričom dezinfekčné prostriedky na báze polyméru si zachovávajú svoje vlastnosti niekoľko dní až mesiacov bez poškodenia akýchkoľvek materiálov.

Stručný popis deštrukčného revolučného procesu H2O COOL:

  • Záporne nabité bunky mikróbov priťahujú kladne nabité ióny prostriedku ako magnet.
  • Prienik molekuly biocídu bunečnou membránou mikróbu.
  • Rozptyl pohltených molekúl  cez celú bunečnú stenu.
  • Narušenie a zničenie cytoplazmatickej bunečnej membrány.
  • Obsah bunky uniká do medzibunečného priestoru destabilizovanou bunečnou membránou.
  • Nastáva úplná bunečná smrť bez ďalšieho možného rozmnožovania.

Napríklad 'jedálenská stolička' alebo 'dub'