Kontaktné údaje

KLIMATECHNIK s.r.o.

IČO: 46 926 925, IČ DPH: SK2023655392

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Bratislava I. Oddiel: Sro, Vložka číslo: 85728/B

 Adresa: Pajštúnska 9, 851 02 Bratislava

 Telefón: +421 (0) 2 452 589 23, +421 905 334 489

 E-mail: office@klimatechnik.sk

Bankové spojenie: IBAN SK73 1100 0000 0026 2784 4038, Tatra banka

Zodpovedný vedúci

Zuzana Novotná

 Adresa: Poľovnícka 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji

 Telefón: +421 (0) 2 452 589 23 - +421 905 334 489

 E-mail: zuzana.novotna@klimatechnik.sk

Napríklad 'jedálenská stolička' alebo 'dub'